2017-06-26 11:11 #0 av: [NeferNefer]

Det borde vara allmän kunskap, men det finns tyvärr gott om människor som tror att genmanipulerade grödor och giftindränkta jordar ger större och bättre skördar än ekologisk odling. En FN-rapport bekräftar det jag säger: det lönar sig bättre att arbeta med Moder Jord än mot henne. GMO-grödor ger mycket sämre skördar än ekologiska, och ekologiska småskaliga jordbruk är bäst.

http://www.naturalnews.com/031917_eco-farming_crop_yields.html#ixzz1ZtQXfvU7

Ekologiska jordbruksprojekt har gett skördeökningar på över 80 % i utvecklingsländer, i afrikanska länder mer än fördubblingar. Dessutom ger ekologisk odling, till skillnad från GMO-odling, människorna en chans att spara frön till eget utsäde. GMO-fröna är ju sterila (så bonden ska tvingas köpa nya varje gång), och dessutom kan de inte ens gro och växa utan enorma mängder kemiska ämnen.

Som ett exempel fick Malawi förut stora summor i bidrag till dessa kemiska ämnen, men när de slutade med dem och lade om till ekologiskt jordbruk ökade majsskördarna från 1 ton per hektar till 3 ton per hektar!

Här talas om att samodla olika typer av växter samt om att använda sig av insekter som naturliga bekämpare. Jag tycker det är underbart, men jag förstår att det inte har nått ut så bra i media. Det ligger för stora ekonomiska intressen i vägen. Sen skulle jag gärna se en rapport på hur skadliga dessa GMO-grödor är för de som äter dem. Jag tror nämligen inte alls att de är bra. Frågan är om vi ens kommer att få se resultaten innan det har gått en generation ...