2017-01-07 07:18 #0 av: Tarotstollan

Spillde ut något på golvet i köket, vad?