2017-01-02 00:02 #0 av: Tarotstollan

I går skålade vi in 2017 med .....?