Shamanism

De heliga lagarna

2016-10-15 08:31 #0 av: Mandra

DeDe heliga lagarna eller ”shamanens heliga lagar” är en grupp lagar som har kosmiskt ursprung och som ”agerar” utanför alla andra lagar, t.ex. utanför våra vanliga naturlagar eller de lagar som styr i Den andra världen (den andliga dimensionen). Det kanske är mer korrekt att säga att de ligger ”under” alla andra lagar, de ligger som grund för allting i hela Skapelsen.
De här lagarna berättar om hur allting är uppbyggt och fungerar inom ramen av Tid och Rum. Dessa lagar förändras aldrig, men det tillåter allting annat i Skapelsen att förändras (och utvecklas) och att utveckla harmoni i en oändlig mängd olika ”mönster”.
En shamans huvuduppgift är att se till att Skapelsen är i balans, i harmoni. En överträdelse av, en rubbning hos, någon av dessa lagar resulterar omedelbart i obalans, disharmoni i Skapelsen. Därför är det av stor vikt att shamanen känner till dem när hon vill återställa harmonin.
De här lagarna utgjorde en väl integrerad del av livet hos t.ex. Nordamerikas ursprungsbefolkning. Själv har jag funnit att det är till stor hjälp i mitt arbete som shaman och hjälper mig att förstå vad och hur jag ska göra när det gäller t.ex. healing. De ligger också till grund för en hel del av de åsikter jag har om hur Skapelsen är uppbyggd och fungerar.
Lagarna är 12 till antalet och lyder som följer:

1)  Allt är en oskiljaktig del av en helhet/Helheten.
Min kommentar: Vilket inte betyder att vi alla är en och samma sak. Vi är både enskilda väsen och hänger ihop med allting annat.

2)  Universum är ett heligt uttryck för Källans Vilja och Medvetande och har skapats med Kärlek och besjälats med Liv.

3)   Allt består av energi – på alla nivåer. Så medvetande/materia/själ/ande är olika nivåer av samma energi.

4)   All energi i rörelse följer Lagen om Harmoni: det uppnår maximal effektivitet med minimal ansträngning och återgår slutligen till sin källa/Källan.

  5)  Allt i universum har liv, men de upplever det på olika sätt. Ingenting är verkligen "dött" eftersom icke-rörelse inte existerar.
Min kommentar: ”Allting rör sig” heter det inom De Parallella Kunskaperna.

6) Allt består av samma primära element och tar emot samma energier, men enskilda "väsen" organiserar sig på olika sätt, för de försöker, vart och ett, uttrycka en idé i huvudet på Den stora anden på ett speciellt sätt. Allt utvecklas inom lagen för sitt eget väsen.
Min kommentar: Det här betyder, i klartext, att alla väsen har givits ett speciellt mönster av energi av den speciella tanke de försöker uttrycka. Varje mönster ger i sin tur olika egenskaper. (Jag brukar säga att varje väsen har en specifik egenskap/energi, olik från andra väsens, som givits dem av Naturen.)

7)  Allting utvecklas genom att ständigt söka harmoni och balans med allting annat.


8)  Den enda som är konstant i universum är förändring.

9) Allt är helt och intimt kopplad till allt annat och alla lyder under de heliga lagarna.

10)  Allting är fött av kvinna. Allt kommer till existens genom den kvinnliga principen.

11) Ingenting får göras som skadar barnen, för evigt liv uppstår genom dem.

12)  Cirkelrörelse är lagen för allting. Raka linjer är en illusion. En absolut början eller ett absolut slut finns inte, eftersom det inte finns någon riktig början.
Min kommentar: En cirkel har ingen början och inget slut. Allting rör sig i cirkel – därför finns inget början och inget slut.
Ibland talar
man också om en trettonde lag. Den lyder så här:

13)  "Var inte säker på någonting, för att så fort du är säker på något, kan du vara säker på att du har fel".
 
Lagarna är hämtade ur Kenneth Meadows bok, Shamanic Experience.
Mandra
15 oktober 2016

Det är lixom helt förbannat att fontstorlekarna alltid ska hålla på och krångla när man klistrar in något. Men jag hinner inte fixa med det, så det får vara. :(


Anmäl
2016-10-15 10:20 #1 av: vinden är min mor

Intressant Mandra!
Det stämmer bra med vad jag själv kommit fram till.
Så här tänker jag.
Allt levande på jorden är uppbyggda av samma Byggnads material från moder jord .
När vi dör blir våra kroppar nytt byggnadsmaterial .
Allt levande har en själ som kommer från källan( fader himlen)
Vi är alla ett samtidigt som vi är olika individer.
Allt är ett evigt kretslopp för oss alla .

Att människan fortfarande är så outvecklad att hon förstör det enda som kan föda oss- moder jord är oerhört beklämmande.
Tyvär så har människans andliga utveckling inte alls hängt med i vår övriga utveckling.

Anmäl
2016-10-15 10:35 #2 av: Mandra

Människan är vad jag kallar för ett neutralt väsen. Ett neutralt väsen har förmåga att välja mellan att vara "ond" eller "god". Tyvärr har väl människan överlag valt att ställa sig på det skadligas sida.
Samtidigt beror det till stor del på att hon tappat kontakten med Moder Jord - och de heliga lagarna.

10)  Allting är fött av kvinna. Allt kommer till existens genom den kvinnliga principen.

De samhällssystem vi har idag, överlag, på jorden förtrycker allt feminint. Det räcker med att man bryter mot en av lagarna  för att hela alltet ska komma i obalans.

"De heliga lagarna är det som skiljer mellan harmoni och kaos."


Anmäl
2016-10-15 10:47 #3 av: vinden är min mor

Där är vi helt överens!
När folket vände sig till gudinnor och man kände tacksamhet för allt liv rådde en helt annan harmoni.
Redan vid asarnas inträde i folkvandringstiden förändrades allt mot kaos.
Detta är förståss i vår del av världen.
Hos olika naturfolk ser det nog helt annorlunda ut.

Men när kvinnan görs osynlig i samhället förändras hela strukturen.
Våldet frodas och kaos råder.

Anmäl
2016-10-15 11:26 #4 av: Mandra

Det ser inte så väldigt annorlunda ut hos vissa ursprungsbefolkningar. Den i US brukar själva säga att det de har idag "är ett eko av ett eko". :)
Men visst, något bättre är det ju. Men ursprungsbefolkningarna är bara en väldigt liten minoritet på jorden och det är majoritetens vilja och utvecklingsnivå som slår igenom i stort.


Anmäl
2016-10-15 12:42 #5 av: [NeferNefer]

Jag är helt och hållet med på allt.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.