2015-01-23 19:26 #0 av: [Sol69]

Tror att vi många gånger går i samma gamla spår och att vi lätt får tunnelseende.. Vi ser bara den vägen vi vandrar på och vi kan ha svårt att vidga våra vyer. Vi kan bli trångsynta och ha svårt att se andra sidor av saken. För vi begränsar oss i själen och det kan vara svårt att lätta på det invanda tankemönstret. 

Men det är ju faktiskt så att när vi lyssnar på andra och deras syn på livet och universum. Det är ju då vi kan få nya insikter och vidga våra egna tankebanor och komma fram till nya insikter.

Vi har ju faktiskt olika synvinkel på allt.. Ta bara det med tidigare liv. Det har vi alla olika åsikter och tankar om.. En del tror att vi lever flera liv medans andra tror att vi bara lever ett lív och att själen dör när vi begravs..

Eller hur vi ser på högre makter och vad vi väljer att kalla det som påverkar oss. En del säger att det är gud och en del säger att det inte alls finns någon som styr över oss..

Men det är ju faktiskt när vi lyssnar och tar in det andra berättar för oss om sina tankar och känslor när det gäller andra saker som vi vidgar våra vyer och kanske hittar en ny infallsvinkel för våra egna tankar.. Som vi sen kan göra till våra egna tankar..

Tror att det är så många gånger att vi tror att vi är öppna för andras tankar och synsätt men att vi ändå spärrar oss och inte alltid vill ta in det som andra tänker. För det kanske inte alls ligger nära våra tankebanor.

Fast det skulle kunna vara så att om du tog in det som de berättade kanske du hittar ett mellanting som passar dig och dina tankebanor och leder dig framåt och hittar en annan väg att vandra på som har ett bredare synfält..