Andliga frågor

Själ och ande

2013-12-06 19:24 #0 av: Loris M

Vad är själ och vad är ande? Ser ni det som samma sak eller finns det någon skillnad?

I  denna tråd skrev jag så här:

Ja, som du uppmärksammade så gör jag ingen skillnad mellan ande och själ. För mig framstår det som samma sak. Själen betraktar jag mer som den som inkarnerar och bor i kroppen så att säga. När jag säger ande så tänker jag mer på den vi är på andra sidan. Ande finns alltid på andra sidan med undantag när den gör besök hos någon som finns i vår dimension. Men egentligen har jag inte tänkt på det här så mycket eftersom jag ansåg att det var samma sak. Men nu är jag förstås både osäker och nyfiken på hur det är.

Hur tänker ni?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2013-12-06 19:33 #1 av: [Sol69]

Själen är nog de flesta överens om att den är i den kropp som vi har i detta liv och att den flyger ut när vi lämnar kroppen. Och att den går i en ny kropp den dagen vi lever att annat liv..

Men anden då?? Är det så att vi är en ande när vi är på andra sidan och att vi då har en själ i anden?? Att det är så med en ande också? 

Eller hur är det med själ och ande.. Det var något att fundera på.. Skrattar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-12-06 19:52 #2 av: Tarotstollan

Har faktiskt inte tänkt på det, det tåls att fundera på!Funderar

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2013-12-06 23:25 #3 av: [Zeffe]

Snacka om djupa spörsmål en fredagskväll Skrattar

Jag tror att själen är vårt samlade medvetande och som reinkarnerar med jämna mellanrum. Den dag själen lämnar kroppen återgår den till den själagrupp som den tillhör. Jo, jag tror att själarna lever i olika grupperingar och hjälper varandra. Vissa fungerar som guider under vår egen reinkarnation och vice versa. Sen kan det säkert vara så att vi innan reinkarnation bestämt vad vi ska fokusera på i livet och vilka "uppdrag" eller "läxor" vi ska lära oss eller andra. Det tror jag bestäms mellan reinkarnationerna då själen har tillgång till sitt hela samlade medvetande och då avgöra vad som blir nästa steg Funderar ofta i samråd med gruppen. Eftersom det är fredag afton känns det ofarligt att sväva ut rejält och jag påstår att jag själv har valt den miljö och mina föräldrar som möjliggör att jag kan utföra det jag har ålagt mig själv. Sen tror jag också att man vid vissa viktiga tidpunkter i jordelivet möter människor som tillhör ens egen själagrupp och vi har redan från början bestämt "träff" i någon form. Medlemmar av en själagrupp behöver inte alls vara desamma som ingår i den släkt vi har här nere. Självklart är det så att vi här nere har en mycket begränsad tillgång till vårt samlade medvetande. I annat fall skulle det omkullkasta alla lärdomar som är jobbiga och risken finns att det inte blir något bra alls. Då ger vi oss själva en bakläxa till nästa gång. För mig är själen och anden detsamma i grunden, men en själ inkarnerad i en kropp har en mycket begränsad tillgång till sitt totala medvetandet. När vi befinner oss mellan reinkarnationerna har vi full tillgång till hela medvetandet och det är kanske det man kan kalla för anden.Funderar Vi har alla våra olika filosofier kring detta och jag har själv under åren justerat min egen bild alltefter nya erfarenheter kommer in i bilden.  Tror även här att det är bra att inte låsa sig till en teori, utan försöka vara öppen. Därför är det så intressant att prata om sånt här även en fredagsafton Cool. Det här blev säkert extremt luddigt.

Jag tycker också det vore intressant att höra vad alla ni andra har för tankar kring själ och ande. Tycker det var en spännande tråd som Mesa påbörjade.

/Ulf


Anmäl
2013-12-07 07:36 #4 av: Twinflamewolf

Det är en viss skillnad,själen är vårt högre jag,livets spegel som tar hand om din egen inre sanning den samlade kunskapen vi har inom oss.

Anden däremot upprätthåller liv i våra fysiska kroppar,utan anden en död fysisk kropp för anden är liv och även din kanal direkt till andra sidan.Själen och anden kan man säga samspelar,genom anden får själen informationen som vi sen förmedlar vidare genom olika kunskaper oavsett det handlar om andligt eller något annat.

Anden är också kraften kring din själ din kanal uppåt,den är din själsliga kontakt med andevärlden och vänder man på det så är det anden i vår kropp som sköter vår kommunikation med andra sidan.

Anden är vårt själsliga samvete,om vi tar ett exempel där om vi känner oro eller ångest över något vi gjort som inte känns rätt så är det anden som ger oss samvetet och vi bör rätta till och göra förändring.

Själen = Ditt högre jag,din inre sanning.

Anden = Upprätthållande av fysiska kroppens liv,kommunikation med själen och ditt högre jag och andra sidan.

Alla som gått över i andlig form befinner sig inte alltid på andra sidan och nu menar jag ingen form av jordbundenhet utan exempelvis våra guider som medvetet befinner sig i vår dimension för att kunna bistå oss med all hjälp.Dom kan när som dom behöver och vill gå in i ljuset för att hämta kunskap från visdomens hus som vi kan behöva på vår resa i fysisk form.

Visdomens hus är den plats på andra sidan där vi har våra livsplaner vi en gång gjorde innan inkarnationen,dessa planer finns nedskrivna på papyrusrullar vilka guiderna har ständig tillgång till men även vi själva under medvetna astrala resor.

Guiderna behövs ständigt tätt intill oss,det är det dom är till för men har full tillgång till andra sidan och sitter absolut inte fast men har för vår skull valt en form av jordbundenhet och på så vis finns dom alltid till hands tätt tätt intill vår sida.


Anmäl
2013-12-07 09:58 #5 av: [Sol69]

Mycket intressant och tänkvärt Zeffe och TW.. Måste nog läsa det flera gånger och se om jag förstår mera Skrattar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-12-07 22:12 #6 av: Loris M

Zeffe,

ditt inlägg var verkligen inte luddigt. Jag förstår precis vad du menar och är inne på samma linje. Vi tillhör en själsgrupp och återföds med några av dem, medan andra stannar på andra sidan för att hjälpa oss genom att vara våra guider exempelvis. När vi återförenas efter vår fysiska död, går vi igenom våra lärdomar, uppgifter och förbereder inför nästa llivsuppgift och nästa avfärd till Jorden eller någon annanstans.

Det här med ande och själ är lite svårt tycker jag. Vilket är vilket eller är det en och samma? Du skriver att själen har begränsad kunskap när den inkarnetat och att då kanske är ande som är på andra sidan och som har tillgång till all kunskap. Intressant! Vet inte dock vad jag själv tycker, men själen har jag alltid bektraktat som den besitter all kunskap om alla våra inkarnationer och livet mellan liven. Den är lite högre än ande på något sätt. Men det skulle i så fall betyda att det är anden som inkarnerar och inte själen och det är precis tvätemot vad jag sa innan!? YrarFunderar

Twinflamewolf,

Har läst två ggr nu det du skrivit och måste erkänna att jag inte förstår. FörlägenDu skriver att själen är vårt högre jag och att anden kommunicerar med själen. Betyder det att båda existerar samtidigt? D.v.s om jag finns nu i min fysiska kropp och lever, var är ande och var är själen? Vilken av dem är i min kropp?  

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2013-12-07 22:27 #7 av: [Sol69]

Mesa som vanligt så skriver du det jag tänker men inte har klarat av att formulera. Tur att du finns som kan skriva med mina tankar Gapskrattar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-12-07 22:42 #8 av: Loris M

Sol,

Du har det bra du! Du sitter bara och tänker medan jag får göra hela jobbet och både tänka och skriva. PustarGapskrattar

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2013-12-07 22:53 #9 av: [Sol69]

Mesa nästa gång får jag tänka och skriva och göra jobbet så får du läsa och godkänna CoolGapskrattar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-12-07 22:55 #10 av: [Zeffe]

Twinflamewolf,

Jag har läst ditt intressanta inlägg och jag har lagt det för bearbetning i min lilla hjärna Glad. Jag är själv inte van att använda begreppet ande och det tar nog en tid innan jag riktigt förstår innebörden av det du skriver helt och fullt. Det här är ämnesområden som alltid tar lite tid att smälta och smaka på och det är så fascinerande att prata med andra och få olika infallsvinklar.

Mesa,

Jag håller med dig att det är svårt att skilja på ande och själ eftersom jag är lite obekant med benämningen ande. Jag har själv alltid betraktat vår "ickekropp" eller astrala energikropp eller vad jag ska kalla det för just för själen. Själen har tillgång till det samlade medvetandet mellan inkarnationerna, men inkarnerat så har vårt fysiska medvetandet (det vi tänker med just nu) en begränsad tillgång till själens fulla medvetande, dvs själen är med oss både här nere och i ljuset om än med begränsningar. Har jag gjort en tankeloop nu eller Funderar. Himla svårt att uttrycka i skrift tycker jag. Vi verkar ha samma syn på själ, reinkarnation och syftet med själsgrupper.

Visst är det intressant för det finns hur mycket som helst att gå in på i detalj Glad

/Ulf

Anmäl
2013-12-08 06:17 #11 av: Mandra

Ok, ska försöka reda ut det här med begreppen lite. Även jag hade problem med att skilja dessa begrepp en gång i tiden. Och inte blir det lättare utav att Den andra världen (den andra sidan) oftast kallas för "andevärlden" - för det är lite missvisande faktiskt. Det borde heta själsvärlden. Skämtar

Ande = är den lilla gnista av Ljus som finns i varje människa, vare sig hon är i denna värld eller i Den andra världen (keltiskt uttryck som jag gärna använder). Dvs, den bit av Gud, Wakan Tanka, Källan, Skaparen (kalla det vad du vill) som finns i allt levande. Den är olika stor beroende på nivån på väsendets andliga utvecklingsnivå. Men den finns alltid där. Den är själva livsgnistan, utan existerar man inte. Om ett väsen förlorar sin Ande, så dör hon ögonblickligen (går inte att reparera). Anden består av ren ljusenergi. (När man ser den, vilket inte är vanligt, så ser den just ut som en liten gnista av ljus. Anledningen till att man sällan ser den är att den är oförstörbar och evig - finns alltså ingen anledning att heala den. Den kan heller inte gå sönder - bara minska (sällsynt) och öka i omfång. Ökar i omfång gör den när man utvecklas andligt. (Ande är alltså inte synonymt med begreppet "andar").

Själen = är Andens "fordon" i Den andra världen. 1) Själen består "sammansatt/formad" materia (till skillnad från Anden), fast av en "tunnare" materia än den fysiska kroppen. Hela Den andra världen är uppbyggd av tunnare materia (lägre densitet), det är därför man ser t ex döda människor som tunnare, mer genomskinliga och det gör man även med Den andra världen, om man kan se den.

Själen utgör det egentliga väsendet, eftersom det är utifrån den som den fysiska kroppen sedan skapas. Själen ser ut som en kopia av den fysiska kroppen hos ett väsen (fast det är kroppen som är kopian), den förändras i takt med att väsendet själv förändras. Själen kan också dö, vilket den gör när den återgår till Ljuset/Källan. Själen kan också skadas. Det är vad som sker vid själsdelsförluster, man förlorar helt enkelt en bit (som man kan tappa en arm på den fysiska kroppen). Detta med själsdelshämtningar är något shamaner sysslat med i alla tider. Förlorar man tillräckligt stor bit av själen faller man i koma. Förlorar man hela själen "dör" man efter ett tag. Det är möjligt för en shaman att hämta tillbaks den inom 4 dagar och på så sätt återuppväcka den döde.

(Det här är lite intressant tycker jag, då Jesus ju återuppstod just på fjärde dagen!) Skämtar

Den fysiska kroppen = är det fordon, av av kött och blod, som Anden behöver + själen för att kunna vistas i den fysiska verkligheten. Därför formas en sådan när en själ stiger ner på fysisk nivå. Den fysiska kroppen är en exakt kopia av hur själen ser ut i just detta ögonblick (befruktningen). (Vilket inte betyder att själen måste vara i fostret hela tiden, utan bara att det som skapas, fostret, är en exakt kopia av hur själen ser ut då.)

Den fysiska kroppen kan skadas och är dödlig och förmultnar (till skillnad från själen, som bara förändras) när man dör (mellan liven, om man tror på det).

Själsvärlden - inte andevärlden

Jag tror ni förstår varför jag föredrar att kalla Den andra världen för "själsvärlden" - det finns inga lösa "andar" där. Anden kan bara vara "lös" (vistas för sig själv) i Ursprungskällan.

Men det är inte lätt att ändra på folks språkvanor. Glad

Jaha, så ser jag det då (och det är helt förenligt med vad alla österländska läror säger).

1) När Anden formas ur Källan och "stiger ner" för att ett väsen ska bildas, så måste den ha en kropp eller två. Anden, som enbart är flytande materia egentligen, kan inte vistas vare sig i Den andra världen (korrekt namn enligt mig; själsvärlden) eller i den fysiska världen utan kropp/ar.


Anmäl
2013-12-08 08:46 #12 av: [Sol69]

Mandra det med Själsdelshämtningar lät intressant kan du berätta mera om det i en annan tråd så vi inte kommer allt för mycket från trådens ursprungliga tema.Funderar Skulle vara mycket intressant. Misstänker att det är en sak som shamanen sysslar med när denne ger sig ut på en trumresa. Skrattar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-12-10 21:20 #13 av: [Sol69]

Det med skillnaden på själen och anden skulle jag vilja vet mera om.. Det tycker jag var väldigt intressant. Tål att tänka på för det blev lite invecklat för min del. Glad


Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-12-11 02:41 #14 av: Mandra

#13 av Sol69 Vad mer exakt var det som blev invecklat?

#12 av Sol69 Ja, det är något som hon sysslar med. Ska försöka berätta något om det när jag får tid.


Anmäl
2013-12-11 03:02 #15 av: ALPHIRA

Bara en liten -lite annorlunda- reflektion här emellan...

I svenska språket talar man mycket riktigt om "själ" och "ande".

Jag är språkligt begåvad vad gäller det finska språket.

Nu märkte jag plötsligt att i finskan har vi bara "själ" och "kropp". säger man jämt.

Hittar inte något ord som skulle motsvara svenskans "ande"!
(Det finns några beskrivande ord med det är komplicerat.)

Måste bara fråga er -ni som kan andra språk- hur är det där?

Anmäl
2013-12-11 09:41 #16 av: Loris M

Vad intressant ALPHIRA!

Jag har inte tänkt på det men nu när jag tänker efter så blir det lite problematiskt även på "mitt språk". Vi har själen och det motsvarar det som vi i Sverige oftast uppfattar som själ. D.v.s. det som finns inom oss, är evigt och fortsätter leva efter vår fysiska död.

Ande däremot hittar jag inget passande ord för. Det verkar nästan vara identiskt med spöke. Funderar

Men tänker på engelskan.. soul och spirit... motsvarar det själ och ande? Eller är spirit mera spöke som i "mitt språk"?


 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2013-12-11 10:42 #17 av: [gryningen67]

Intressant att följa era tolkningar vad själ vs ande är.
Är inte själv alltför insatt i skillnaden.
Hittade detta artikel på AU:
http://andligutveckling.ifokus.se/articles/4fa03a67d4ebea688300238b-anden-sjalen-och-andar

Anmäl
2013-12-11 10:50 #18 av: Mandra

#16 av mesa Men tänker på engelskan.. soul och spirit... motsvarar det själ och ande? Eller är spirit mera spöke som i "mitt språk"?

På engelska:

Soul = själ

Spirit = Ande

Gost = spöke


Anmäl
2013-12-11 17:56 #19 av: [Sol69]

Gryningen du är en smart man som har många klipska tankar har du några tankar om detta att bidra med?? FunderarSkrattar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.