Druidism

dagens druidism

2008-10-18 00:24 #0 av: BranDuir

På vilket sätt är druidism relevant idag?


Ibland börjar det med förståelsen av att inget som vi kan köpa eller inget förhållande vi har, inga kvalifikationer vi fått, ingen mat vi äter ger oss verklig tillfredställelse.
Man blir medveten om ett sorts gap inuti, en tomhet, ett ‘någonting’ som vi letar efter men som är svårt att förklara. Vi känner att livet kan levas på ett mycket mer dynamiskt sätt, som tillåter oss att känna oss helare och mer levande. I västvärlden har vi utforskat materialismen, konsumtionen, vetenskap, nästan på gränsen till självdestruktivitet och vi känner oss fortfarande otillfredställda, ofullbordade. Vad är det vi söker efter? Vad är det vi vill? Vad är det som vi har förlorat?
När vi blir medveten om att det vi letar efter är det svårfångade ‘någonting’ som hjältarna och hjältinnorna, som fyller berättelserna från druidernas tradition, också letade efter. Då börjar vi färden som kommer att avslöja livets gömda skatter.
Druidismen sammanlänkar oss aktivt med den grundläggande kulturella mallen av det västerländska psyket. Dess undervisningar har utvecklats från en djup förståelse av att allt liv är ett. Symboler som trippelknuten illustrerar detta. I en värld där att vara andlig innebär förnekelse av materialism och att vara materialist innebär en lika stor förnekelse av det andliga. Druider både från förr och nu arbetar med förståelsen om den dynamiska relation som finns mellan ande och materia. Det är en andlig väg som kräver att vi 'blir verkliga' i världen. Det är inget sidospår från saker som händer i vårt vardagsliv. I själva verket är vårt vardagsliv vår andliga väg.
Nu för tiden är druider konstnärer, miljöaktivister, snickare, healers, lärare, fäder, studenter, arbetslösa, dataprogrammerare, mormödrar; de finns i alla former, storlekar, kön, färger och kommer från alla delar av världen. De har många saker gemensamt, som viljan att arbeta tillsammans för att skapa en framtid där världens barn kan växa upp i trygghet och frihet. I en värld där vi hedrar våra olikheter och även allt som vi delar. Och i en värld där vi inte längre utnyttjar naturen och alla dess invånare. Men innan vi kan hela världen måste vi ta hand om vår egen läkning. 

Druidism är idag, utan tvivel, en väg för helande, både personlig och världslig.

Är druider hedningar?

Än i dag ger bara själva ordet 'hedning' (pagan) väldigt negativa bilder i många människors tankar, vanligen av gammal vana mer än av ett val. Det vore en underdrift att säga att hedningar har fått ett dåligt rykte från den kristna kyrkan under åren när den kristna världen skulle tro på det som sades och kyrkans åsikter förblev outmanade. Men som tur är så lever vi nu i en tid då vi förstår vår rätt att ifrågasätta företeelser som påverkar oss på ett djupt plan och gör våra egna val om hur vi lever våra liv. Så vad betyder ordet hedning egentligen? Det härstammar från det latinska paganus som betyder 'landsbygdsbor' och syftade tidigare på de som levde utanför den tidiga kyrkans räckhåll. De mer isolerade landsbygdsborna fortsatte att hedra de gamla gudarna: djurens och skogens, bäckarnas, flodernas och källornas. Dessa gudomligheter var vanligen förknippade med den ort där familjer hade levt och dött under århundraden. 

Så vad tror dagens hedningar på? För det första, tror hedningar att allting i universum är ett uttryck för det gudomliga och därför heligt. För det andra, att skapelsen inom den fysiska världen kräver förening av motsatser, och det gudomliga i dess motsatser förstås och hedras som gud och gudinna. De gamla gudarna som våra förfäder hedrade talar till dagens hedningar , återförenar oss igen med landet och våra förfäder. Vi ska titta närmare på gudar och gudinnor i ett senare kapitel, men frågan kvarstår. Är druider hedningar? De som har druidism som sin andliga inriktning skulle säkert skriva under på dessa övertygelser; förståelse för alla gudar, gudinnor, träd, djur, människor, etc., som ett uttryck för den obeskrivbara källan till allt som finns.

Andens frihet

Friheten att välja våra egna gudar borde vara den grundläggande rätten för varje levande människa. För det keltiska folket var andens frihet, och är fortfarande, själva andemeningen i livet. Druidism hedrar denna frihet och ett flertal personer som utövar druidism idag väver in tron på andra andliga traditioner i sitt dagliga liv. För våra gudar ska tala till vår själ och hjälpa den att sprida ljus i världen. Vilken andlig inriktning vi än väljer så ska den vara i samklang med kärnan av vårt inre; som melodin från en gaffel som sjunger sin perfekta ton, kan få oss att känna harmoni. En väl beprövad väg kan ge oss 'kartor' för vår resa mot självinsikt och förhoppningsvis klok och medkännande vägledning.

En animistisk världsbild

Har druiderna en animistisk världsbild? I ordboken står det att animism betyder ”En tro att alla väsen och ting som stenar, vattendrag och vind har en levande själ”, det besvärliga är ordet 'själ'. Det finns så många sätt att förklara detta ord på, till exempel personlighetens centrum, en andlig enhet, den del av personen som aldrig dör, etc. Dessa förklaringar fungerar när det gäller mänskligheten, men kan man säga att en sten har en själ? Jag tror inte att detta är det bästa sättet att illustrera den tro som de flesta druider har. Om vi istället använder ordet ande istället för själ så kommer vi närmare den rätta betydelsen. Druidismen har en tydlig och djupgående förståelse om anden som finns i floderna, träden, stenarna och själva jorden. Druidismen hedrar den påtagliga världens andar men har också ett mycket mer abstrakt synsätt på hedrandet av tiden och rummets ande, förfädernas andar, etc. När vi pratar om andar på detta sätt så menar vi det heliga inreväsenet, det väsentliga hos det som vi syftar på. Våra egna andar, är precis som trädens, flodernas, djurens, etc. paradoxalt nog både det unika och individuella samtidigt som den är odelbar från den stora anden som är allt. 

Den vibrerande animistiska ande som flödar genom dagens druidism har mycket från sitt keltiska (galliska) arv. En stark kärlek till naturen, andevärlden, konsten och förfäderna. Det är denna ande som tilltalar och känns rätt för så många människor idag. Den keltiska anden slår an en klang i vår längtan efter ett liv fyllt med mening, kraft och glädje.

De andra världarna

Tron på de andra världarna är sammanlänkat med tro på andevärlden. Den andliga världen eller världen som är bortom vår vanliga förståelse, är för de som följer druidismens väg ett kungarike som betraktas som något verkligt och med djup respekt. Som sina förfäder, så ser dagens druider den andra världen som en djup källa till visdom, healing och inspiration. 

För druider är den andra världen källan eller hemvisten för gudarna och gudinnorna inom den druidernas tradition. De som vaktar den forntida kunskapen, om så i människo-, djur- eller fågelform, kan de hittas på denna heliga plats. Också känd som de Välsignade öarna, själens sanna hem, där poeterna dricker ur inspirationskällornas djup, där kärl besitter kraften att transformera och att hela.
Dessa inre väktare som vägleder och lär oss kan bli kontaktade i denna värld som ligger nära gränsen till vår vardagliga värld. Det är en plats som vårt medvetande, med lite träning, har tillgång till och vår uppfattning av livet blir mer allomfattande och de större mönstren i livet blir klarare för oss. Som vi fått veta från de som färdas där, är detta en plats där livets verkliga utmaningar dryftas. Personlig förändring, transformation och utveckling krävs på vilken andlig resa som helst och kontakt med den andra världen kommer alltid att sätta igång vår metamorfos; men välsignelserna för dem som reser med mod och rent hjärta är utan gräns.

De som vandrar mellan världar

Vi har ärvt en rik och vältalig andlig tradition gestaltad i druidismens myter och legender. Dessa berättelser är fyllda med betraktelser av hjältar vars livsfarliga resor tar dem till den andra världens helgade kungarike. I vår mer nutida historia har vi tolkat ordet myt, som bäst, som något med tveksamt ursprung men detta kunde inte vara längre från sanningen. Myter är berättelser om arketypiska möten; de bär visdom och i en viss bemärkelse det grundläggande mönstret i en kultur. Den stora mytologen Joseph Campbell fastställde att "Myter är den hemliga öppning som den outtömliga energin från kosmos strömmar in i den mänskliga kulturens manifestation. Myter fungerar som broar mellan världarna, kartor för att hjälpa oss på vår egen personliga resa. Det är inte klokt att resa in i den andra världen innan man har förstått lagarna som råder där. Precis som forskarna inom tid och rums relativitetsfysik upptäckte en tidlös rymd i en högre dimension, så förstod de gamla druiderna att lagarna i vår tredimensionella värld inte kunde tillämpas i den andra världen. I de gamla berättelserna om druidernas tradition så har många som har rest trott att deras vistelse bara hade varat några dagar och när de återvände konfronterades med en drastiskt förändrad värld i vilken alla som de känt var för länge sedan döda. Andra som tagit sig igenom vidlyftiga äventyr i den andra världen återvände och fann att ingen tid alls hade passerat. För de som vandrar mellan världarna guidar historierna om våra förfäder dem tillbaka säkert till deras egen strand.

Dyrkar druiderna solen?

Jag skulle ju säga att druider inte dyrkar någonting alls! Jag har hört att det finns de som i hemlighet dyrkar choklad, men jag är säker på att det bara är ett rykte. Ordet dyrka är laddat med en känsla av någonting som är skilt från oss själva och det är inte hur druidismen ser på livets många dimensioner. Vi hedrar solens heliga kraft, för utan den skulle det inte finnas något liv på jorden. Solen ses som maskulin, ibland känd som Lugh ljusets gud, medan jorden är feminin och känd som Den stora modern. Det är genom det heliga förbundet mellan det feminina och maskulina som allt får liv. Medan vi kan se dem som något skilt från oss själva på ett fysiskt plan så förstår vi att genom dem har vi liv och på så vis har vi en djup relation med dem. Denna relation och de skiftande roller alla gudomligheter spelar i våra liv, hedrar och respekterar druider som något heligt. Att dyrka något som är skilt från en själv är inte vad druidismen handlar om.

Anmäl
2008-10-18 01:04 #1 av: Brokenfether

Verkligen en upplysande och intressant text om druidsm. Nu om något förstår jag ordentligt och det var lättläst.Glad Broken

Anmäl
2008-10-18 01:23 #2 av: Anco

Mycket intressant och tankeväckande läsning så här i kvällningen, tack för det.

Om man enligt "gängse normer" är hedning för att man vill göra vad man kan för att förbättra och hela vår stackars sargade Moder Jord, om man tror att det faktiskt måste motsatser till för att få det hela att fungera, om man faktiskt tror att det finns fler gudomligheter och inte bara en allenarådande....

Ja då kan jag vara stolt över att kalla mig hedning :)

Anmäl
2008-10-18 02:07 #3 av: Waara

Generös sajt!.. i morse skrev jag ut en morgontidning, bokstavsmagi.. nu till kvälls läsning, som Broken säger, lättläst.. artikel. Skriver ut denna oxå, läste den och .. det känns lite jag..

Anmäl
2008-10-18 03:17 #4 av: neina

Tack så hemskt myckt, BD, för denna lättillgängliga och samtidigt djupsinniga artikel... Väl skrivet! Även om jag själv hade formulerat mig lite annorlunda i vissa små avseenden - men så lär vi ju oss desto mer av att utforska de små nyanserna!! Och på många punkter satte du fingret precis på, med en sällan skådad, välformulerad precision. Tack än en gång!

Anmäl
2008-10-18 13:19 #5 av: SEViking

Najs artikel och för mig huve på spiken.

Tack broder

SEV Cool

Anmäl
2008-10-19 13:40 #6 av: Eremitha

Tack, BranDuir. Belysande och bra förklarat.

Förutom att jag hellre kallar "gudar" och "gudinnor" för "mästare" eller "upplysta" eftersom jag är associationsförvirrad när det gäller ordet "gud", landar allt du skriver som igenkännande och inre sanning i mig.

Den tidlösa esoteriska kunskapen är levande på så många sätt, färgsatt och manifesterad i många kulturer och traditioner. I enhetens namn!

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl