Övriga Ceremonier

Ceremoni

2008-07-07 13:23 #0 av: BranDuir

Många frågar hur en ceremoni går till... här nedan följer ett bra exempel...på en standardceremoni baserad på flera deltagare....naturligtvis går det att utföra den ensam också

Kraftceremoni
P = person, el. prästinna, präst
• P1. Sång (åkallar)
• P2. Sång (svarar)
• Öppna cirkel - vandrar i cirkel, 1-3 varv medsols.
P1.
• Druidens bön
Framför oss livets ljus. Bakom oss strävans skugga
På vår vänstra sida kärlekens sköldar. På vår högra kraftens runor.
Ovan oss visdomens stjärna.
Under oss kunskapens stig.
Inom oss den eviga kraften från förlevande, andar, gudar och gudinnor.
Från sol fader och jord moder.
Från kärleken och syskonskapet mellan allt levande.
P2
• Välkomna i denna cirkel
Vi står i världarnas centrum.
I mitten av rymden. I mitten av tiden.
Norr, söder, öster, väster.
Låt den heliga kraften från himmel och jord omsluta oss.
Allt är Ett.
Unisont: Ett är Allt.
Allt är Ett.
Unisont: Ett är Allt.
P2
• Syfte
Vi är här för att hedra livet. Gudar, Gudinnor. Himmel, Jord, Sol, Måne, Stjärnor, Alltet.
Himmelske Fader och Jord Moder
träd in i vår själs boning och fyll våra hjärtan, skärp våra sinnen så att denna rit blir endast av skönhet
och kärlek.
P1
• Beskydd
Alla ni i de andra världarna, ni som bidar bortom ljuset, teg emot detta offer och stör ej bårt arbete.
Med vattnets renande kraft. Låt intet begränsa denna vår krets.
Låt haven vara lugna och visa bort allt ont.
Med den Heliga eldens kraft låt den glittrande skyn vara taket för denna krets.
Låt icke himlen falla ned och visa bort allt ont.
Vid den Heliga elden och det väsignade vattnet.
Låt den Heliga jorden vara grunden för denna vår krets
Och visa bort allt ont.
I djupen flyter vishetens källa.
Heliga källa ffyll våra sinnen.
Den Heliga elden brinner med visdom, kärlek och kraft.
Heliga eld, brinn i oss.
Från djupaste djup till högsta höjd sträcker sig världsträdet.
Heliga träd väx i oss.
Eld, vatten och Helgade träd.
Rinn, brinn och gro i oss.
På land, i vatten och i skyn. Lågt och högt.
Sålunda är nu bvår krets helgad.
P2
• Kontemplation
Låt oss öppna våra sinnen och våra hjärtan för kraften och för Alltets kärlek.
Låt oss lyssna till evighetens röst.
(Stillhet och tystnad)
(efter några minuter)
• Trumman stödjer hjärtats slag.
• Kraftsång (unisont)
T.ex. hej naga ni naga ni a he
• Öppna Portarna och ta del av kraften
P1
• Norr
Jag vänder mig mot norr. Jag ber krafterna från norr att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber mörker, natten, kylan, stillheten och vilan.
Jag ber dödens och återfödelsens kraft att vara med.
Jag ber kraften i alla mäktiga runor att stärka oss och ge oss beskydd.
Fyll oss med kraften från norr.
Låt oss alla dansa tillsammans i denna cirkel.
P3
• Öster
Jag vänder mig mot öster, soluppgångens land. Och ber kraften från öst att vara med oss i denna
cirkel.
Jag ber gryningen, våren, födelsen, uppvaknandet, barndomen, skapandet och nyfikenheten att vara
med oss i denna cirkel.
Jag ber luften, vinden, tanken, intelligensen och kreativiteten.
Jag ber örnen, korpen, alla luftens goda väsen att vara med oss.
Jag ber om vägledning, inspiration och andlig kontakt.
Fyll oss med kraften från öster.
Låt oss alla dansa tillsammans i denna cirkel.
P2
• Söder
Jag vänder mig mot söder och ber alla krafter från söder att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber det Heliga bröllopet mellan Gud och Gudinna, man och kvinna.
Midsomma, kärlek och fruktbarhet att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber elden, ljuset och värmen.
Upplysningens eld och den inre elden att vara med oss.
Jag ber drakar, salamandrar och eldens krafter att vara med oss.
Fyll oss med kraften från söder.
Och låt oss alla dansa tillsammans i denna cirkel.
P4
• Väster
Jag vänder mig mot väster och ber alla krafter från väst att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber skörden, hösten, ålderdomen, visdomen, urkunskapen att vara med oss.
Jag ber vattnets element, drömmar, känslor, fantasin, livsflödet att flöda i oss.
Jag ber vattnets väsen att leka och simma med oss i denna cirkel.
Fyll oss med kraften från väster.
Låt oss alla dansa tillsammans i denna cirkel.
P-norr. In mot cirkelns mitt. Jorden
Jag vänder mig mot Jorden, Vår Moder.
Jag ber krafterna i jord och under jord att vara med oss i denna cirkel.
Mylla, mörker, fukt, växtkraft och näring. Groende frön och födelse.
Liv och död. Trygghet och tillit.
Ödesgudinnor ge oss kraft att klokt välja trådarna i vår ödesväv.
Ge oss beskydd som de barn av jorden som vi är.
Låt oss vandra tryggt och fyllda av vetskapen om din gränslösa kärlek.
Låt oss fyllas av Moder Jords kraft..
P-söder. In mot cirkelns mitt. Himmeln
Jag vänder mig mot himmeln och ber alla himmelska krafter och Fader Himmel att vara med oss i
denna cirkel.
Sol, Måne och Stjärnor lys vår väg. Led oss och fyll oss med den andliga kraften och livets kraft.
Låt våra kära förlevande, änglar, vägvisare och beskyddare från de himmelska sfärerna vaka över oss
och vara med i denna cirkel.
Fader, befrukta oss och fyll oss med din livskraft.
Stärk vår förmåga att se och tolka dina tecken för den gudomliga vägledningen.
Lägg dina helande händer över oss. Öppna våra hjärtan och fyll oss med din kärlek.
Ge oss ditt Faderliga beskydd.
Låt oss fyllas av den himmelska kraften.
Centrum
(Unisont från alla väderstrecken (P1, P2, P3, P4) in mot cirkelns mitt.)
Vi står i världarnas centrum.
I mitten av rymden.
I mitten av tiden.
Norr, söder, öster och väster.
Låt den samlade kraften av allt närvarande vara med oss i denna cirkel.
Att vi som är här i detta nu är närvarande med vilja och kraft.
Beskyddade och helade av den stora kärleken.
Låt den heliga Kraften från himmel och jord omsluta oss.
Bjuda runt offergåvor. Bröd, blommor, frön, doftolja el. likn.
P1
• Offer
Till alla er som samlats här i denna cirkel.
Vi bjuder er nu att deltaga i vårt hedrande av vår beskyddarinna och vår beskyddare, och om så önskas
offra till dem.
I denna heliga rit där vi offrar vårt arbete, vår kärlek och våra lovord.
Där vi ger dem vårt personliga och innerliga Tack.
Låt oss höja våra röster, frambära våra offer och prisa dem.
Låt elden och vattnet bära vår gåva till de gudomliga.
P1 bjuder fram till offerrit. (Någon Trumma under tiden.)
• Stillhet
• Här finns utrymme för ev. predikan, tal eller gästabud.
• Avslutning
P2
Ärade Gudar och Gudinnor. Varelser, väsen och andar i andra världar.
Vi tackar er för er närvaro, ert stöd och er välsignelse.
Vi tackar för kraften.
Portarnas väktare.
Vi tackar er ödmjukt och låt nu Portarna stängas till alla världar.
P1
Eld, vatten och Helgade träd. Rinn, brinn och gro i oss. På land, i vatten och i skyn. Högt och Lågt.
Sålunda är vår krets nu helgad. I fred och med välsignelser.
Vi slutar så denna ceremoni.
Gå nu barn av jorden i fred och välsignelse.
Så må det varda!
(Vandra ut motsols ett eller tre varv och stäng cirkeln. Använd gärna trumman.)

Anmäl
2008-07-07 20:41 #1 av: Anco

Ursäkta en kanske dum fråga från en som är helt novis *s*
Alla dessa texter som de olika personerna talar... är det något som man måste lära sig utantill ??

 

Anmäl
2008-07-07 20:57 #2 av: BranDuir

nej då det behöver man inte..man kan ju läsa innantill om man vill...*S*..och det är bara stolpar..

Anmäl
2008-07-07 21:04 #3 av: Anco

Tackar.... såg framför mig hur det skulle se ut.... jag med mitt teflonminne *asg*

Anmäl
2008-07-07 21:20 #4 av: Lorelai

*ler' Hmm varför alla mina grejer alltid är korta och enkla.. hur skulle jag annars genomföra en cermoni. ;) Minns knappt vilken fot skon skall på.

Anmäl
2008-07-07 21:29 #5 av: LynxVelox

Hehe varför inte bara säga det första som kommer fram i huvudet? Såvida inte det är ngt väldigt fel ... Men att bara plockar något ur huvudet och forma en ceremoni ur det borde inte vara allt för svårt sålänge man håller sig till ämnet... Och då såklart även använda det som står ovanför som riktlinjer mer än som regler...

Anmäl
2008-07-07 21:32 #6 av: Lionadh

Visst kan man vara fri i formen, men en bra ceremoni vänder sig till rätt panteon och rätt riktning, i min erfarenhet. Då byggs kraften bättre.

Anmäl
2008-07-07 21:34 #7 av: BranDuir

#5 det är ju inte heller alla som har fått Bardens gåva från födseln....*S*...och att ha vissa stolpar att luta sig mot i en ceremoni är ju inte att bindas utan att hålla riktningen...en minneshjälp ...

Anmäl
2008-07-07 22:00 #8 av: LynxVelox

#6... Ja du har nog rätt där.. Men för att kunna hålla en cermoni med kraft i så måste du ha kraft, och kraften befinner sig till viss del i orden du använder... Orden du använder måste alltså vara rätt för varje individ, därför bör man använda sin egen skrivna cermoni efter givna riktlinjer och inte läsa någon annans ceremoni...

 

Så tror jag...

Anmäl
2008-07-07 22:06 #9 av: Lorelai

Det viktigaste är nog kraften ja.. sinnesnärvaron. eller är det bristen på det? *s*
Har kommunikationen till kraften väl öppnats kvittar orden ganska mycket, budskapet är igenom i detsamma kommunikationen är där. Jag upplever att om jag är för snabb att hitta vägen kan jag behöva formulera budskapet imens kanalen är öppen. Men har jag lagt ner lite tanke på saken innan går så att säga överföring ganska fort med. För min del kan orden inte få vara avgörande, då faller det mesta. Det är en känsla i ett budskap som skall fram, en bild.. en syn.
Nu har jag ingen bred erfarenhet av att dela ceremoni med folk. :) Det är vanligen jag och Hon.

Öva på det tror jag..

Anmäl
2008-07-12 16:13 #10 av: aris-eile

Ceremonier kan vara mycket komplicerade eller mycket enkla. Ofta kan man hitta det stora och den funktion och sitt mål man vill uppnå genom att hålla det enkelt.

Ceremonier kan man hålla i olika syften, det kan vara för att få egen styrka att orka ta itu med ett problem, eller för att viga samman två individer. Det finns även ceremonier som rör andra områden inom magin, men det går vi inte in på i detta nu.

Som ceremonimästare har man ju i tillägg ett stort ansvar inför dem man håller ceremonin för eller inför. Man bör således vara någorlunda trygg på sin roll, innan man ger sig i kast med att leda ceremonier. Många blandra samman ceremoniella och rituella handlingar, dessutom och utan att veta vad som är vad, blir det lätt lite tokigt.
Viktigast är närvaron och självkontrollen, det rena hjärtat och ett rättfördigt verkande inför allt levande.

Anmäl
2008-07-12 19:51 #11 av: lotta2

Jag tycker själv att lite av känslan i en ceremoni försvinner om jag stå och  läsa innantill...Men samtidigt drabbas jag också av det frukade teflonminnet och håller ofta därför korta ceremonier. Lever i tron och förhoppningen att det är själva känslan som är det viktiga  och inte hur det utförs...

Men samtidigt tycker jag ju denna ovan var väldigt vacker, och sak noga och lära in mej väl valda delar (lagom korta)  som jag friskt ska sno och göra till mina...;D

Anmäl
2008-07-13 14:49 #13 av: lightseeker

jag måste säga att ceremonin ovan, känns rätt, som om den verkligen är äkta och sann och då anammar jag den.

Har nog aldrig innan kännt att det har funnits någon ceremoni alls, som passar mig, innan denna då: vilket i sig har lett till att jag tex. vid begravningar rent spontant har sprungit iväg till närmaste träd, utan att förstå vad jag gjorde, där har jag haft min egen spontana ritual, sprungen ur känslan i stunden.
Likväl, vid andra ritualer i kyrkan.... dom har inte kännts rätt, helt enkelt.

Anmäl
2008-08-12 01:46 #14 av: neina

Hej alla!

Vi har använt denna ceremoni fler flera gånger (tack BD för den!), till och med som ram vid vår Handfasting.

Det jag vill kommentera är, att det här kan se ut som att ceremonin är en himlans massa ord bara! Det är den inte, även om det ser ut så.

Men, det är också på det viset, att om man vill ha mer fysiska rörelser och inslag, kan man behöva lägga till det själv.

Hur gör ni, för att era ceremonier och ritualer ska bli en fysisk upplevelse också och inte för mycket ord? Vad kan vi göra för att rent fysiskt förankra ritualerna? Jag vet, trummor, sång, dans, offer, specifika rörelser - allt detta finns. Fler förslag?

Floreat!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.