Magi

Nyhedendomens framtid

2009-10-17 04:45 #0 av: neina

Förhoppningsvis kan denna text väcka tankar och diskussion om vart vi är på väg.

 

Först, låt mig förklara vad jag menar med “nyhedendom”: det är en användbar samlingsterm för de olika inriktningar som har som gemensam nämnare att de är nutida uttryck (ny-) för våra olika förkristna traditioner (-hedendom). Detta är min egen formulering, och jag tar tacksamt emot synpunkter på den.

Den här texten är tänkt som grund för att fundera på, och diskutera, våra erfarenheter inom nyhedendomen och vart vi tror att den är på väg: vad kan nyhedendomens framtid tänkas vara? Jag skriver utifrån min erfarenhet, och ger uttryck för mina tankar, men syftet är som sagt att väcka tankar och förhoppningsvis en diskussion. 

Nyhedendomen har genomgått stora förändringar under andra hälften av 1900-talet, och framför allt i och med internet. Andra är väl bättre lämpade än jag att berätta om nyhedendomens förflutna: Ronald Hutton, t. ex., och framför allt ni som varit utövare längre än vad jag har. En trend som jag ändå kunnat skönja, är att före internets stora genomslag, klumpades ‘vi’ ihop med annat ‘skumt’, tänk t. ex. på hur biblioteken sorterade sina böcker: det ockulta samsades med UFO-logi, astrologi med böcker om jordstrålning, böcker om resultatsmagi med spöken. På hyllan om religionshistoria fanns en och annan torr (och i stort sett ganska felaktig) bok om druider av Peter Beresford Ellis, en och annan Edda. Punkt slut. 

Jag tar exemplet med bibliotekets sortering av böcker eftersom det är ett ganska talande exempel på vad som anses höra ihop med vad, och under vilken rubrik. 

Numera har hyllorna utökats betydligt: på hyllan för “allmänt och blandat” står fortfarande böckerna om UFO:n och månmagi och dammar, men på religionshyllan har det kommit flera välkomna tillskott: böcker av Miranda Green, Ronald Hutton, Chas Clifton, Graham Harvey, m. fl. Riter och ritualer vid högtiderna finns att läsa om inte bara hos Ebbe Schön (som har en otroligt nedlåtande ton) på ‘folktro’-hyllan. 

I och med internet, som nyhedningar var mycket snabba att haka på, kunde information och inspiration spridas på ett helt annat sätt än tidigare. För oss som annars inte så lätt kunde komma i kontakt med likasinnade, eller få relevant information om den stig vi funnit, har internet inneburit en helt ny värld. Särskilt The Witche’s Voice, ReligiousTolerance.org samt Beliefnet kan nämnas, förutom fenomenet forum.

Men - när vi nu lättare kunde kommunicera med varandra, och läsa på om alla olika varianter och inriktningar, började något som jag ser som en process av hårklyveri. Vi skulle definiera oss in i minsta detalj, det fanns möjlighet att verkligen precisera exakt sin inriktning. När vi helt plötsligt kom i kontakt med bokstavligt talat tusentals andra nyhedningar, blev det desto viktigare att klargöra ‘skillnaderna’ oss emellan, både i hur vi benämnde oss och i utövande. 

Så har det fortgått. Det har funnits flera försöka att ta tillvara våra (eventuella?!) gemensamma intressen, t. ex. Pagan Federation, gentemot samhället, men ingen organisation har hittills lyckats få ens en majoritet av oss att ställa sig bakom dem. Det kan verka som att det inte ligger i nyhedendomens natur att organisera sig i större paraplyorganisationer. 

Var står vi idag? I samtal för några veckor sedan med en religionsvetare, sa han att han såg det som att nyhedendomen idag står lite i en identitetskris, just i och med att vi håller på att definiera och definiera oss själva, utan att gå till rötterna, våra gemensamma nämnare: på olika sätt kommer vi ändå ifrån de förkristna traditionerna. Men, fortsatte tanken, att organisera oss i övergripande grupper har inte fungerat, vi är ganska individualistiska i grunden, och grupper verkar växa (och dö) på ett organiskt sätt. 

Kanske det är så, att nyhedendomens framtid ligger i att dels nätverka (även internationellt) via internet, sprida och hämta information och inspiration (även internationellt) via internet, samt att grupper/organisationer (för de som vill ingå i en grupp) är mer lokala och regionala, än internationella, och att de olika mindre grupperna nätverkar med varandra. 

Nyhedendomen har, i min mening, många saker som talar för sig i framtiden: vi är kritiskt tänkande individer, ofta väl informerade och kunniga, särskilt om vår egen historia, vi är kreativa, vi är miljömedvetna, vi är individualister på ett positivt sätt, många av oss har ett brett socialt kontaktnät i och med att vi är flitiga internetanvändare, vi är generellt sett inte vana att bli ‘matade’ med något utan tar själva reda på det vi behöver. 

Men - vi får inte slå oss till ro. Det är min åsikt, att vi får inte nöja oss med hur långt vi har kommit, utan vi bör fortsätta det goda arbetet: fortsätta att utbilda oss inom våra respektive traditioner, fortsätta att utgöra en aktiv närvaro både på internet men också i samhället, fortsätta att omsätta vår andliga stig i praktiken INKLUSIVE en god miljömedvetenhet, fortsätta att föra diskussion med omvärlden på de områden där gamla antaganden fortfarande råder. Jag tänker på olika områden, t. ex. att det vi kallar “vetenskap” inte är sanning utan självt också bygger på en rad filosofiska antaganden; att de fem världsreligionerna inte är de enda “normala” religionerna (tänk t. ex. språkbruket att en kristen ceremoni kallas “gudstjänst” medan en religiös ceremoni hos en stam i djupaste Afrika kallas “kult”!); att det är möjligt att vara andlig och samtidigt ha ett skeptiskt och kritiskt tänkande. 

Det är min förhoppning att få en givande diskussion kring frågan om nyhedendomens framtid. 

(Bilden är ifrån http://www.flickr.com/photos/94058312@N00/3578897566/ med tillåtelse.)

Anmäl
2009-10-17 10:04 #1 av: Ganna

1. Vad är den minsta gemensamma nämnaren för nyhedningar/vem är nyhedning? Ser man t.ex. på Pagan Federations tre principer som man ska omfatta för medlemskap så faller jag utanför defintionen (och jag är inte ensam om det). Finns det ett "vi" som det beskrivs/antas i artikeln?

2. Jag anser att religion, oavsett sort, är en privatsak. Borde det inte gagna alla mer om man istf att försöka peta in diverse nyhedniska inriktning i en samhällelig mittfåra, försöker göra alla religioner perifera istället?

Ett konkret exempel: istället för att, som vissa nyhedniska samfund önskar, försöka få vigselrätt, bör man verka för att den försvinner från den religiösa sfären ö.h.t. och istället blir rent borgerlig. En underskrift med två vittnen och så är man i juridisk mening vigd. Eventuella religiösa välsignelser utförs separat från själva den juridiska handlingen.

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2009-10-17 14:18 #2 av: Sebastian

Jag antar att det som faller inom hedendom bland gemene man är den trosupfattning som inte tillhör någon av de stora världsreligionerna. Även då om det är en religiös åsyn som "lever" i andra delar av världen. Ta bara Ursprungsbefolkningens religioner och system. De är, trots att de ha många tekniker som fungerar än idag, förlegade och primitiva. Trots att de i många fall kan visa sig bra mycket vidsyntare och mer toleranta än tex kristendom eller islam.
Vi behöver inte ens ta det så långt som till minoritetsfolk. Kolla bara Benin. Landet där Voodoon är en statsreligion.

Det var en ny tanke för mig Ganna. Det där med vigselrätten.
En bra tanke som som skulle underlätta än i för de flesta.

En del där man får uppfylla statens önskemål om registrering, och en där man får uppfylla den gud, gudinna, väsen man själv hänger sig till.

Om nyhedendomen har en framtid? Ja. Det är jag helt övertygad om. Bara det sållas. Det finns mkt skit i påsen som behöver sorteras bort.

Du har rätt Neina att "vi" borde ge oss ut i samhället på en annan nivå än idag. Men var drar man gränsen så att det hela inte urartar i ett väckelsemöte?

 

Ett tillägg bara. Jag skulle vilja ta bort termen nyhedendom. Det är det gamla sättet att vara vi väcker. Det gamla sättet att tänka och hedra och utöva magi. 
Vi kanske kallar oss olika saker men i grund och botten har vi mer gemensamt än vad man kanske kan tro. Det är metoderna som skiljer sig. Syftet och målet är det samma.

Anmäl
2009-10-17 15:25 #3 av: Skogselva

#1 Jag förstår hur du tänker med vigselrätten, Ganna, men samtidigt handlar väl det lite om att de hedningar som vill få vigselrätt också vill få hedendomen till en religiös status? Att de lagligt sett vill räknas som en religion precis som kristendomen.

Nu skriver jag de som i "de som vill gifta sig", kan själv inte räkna in mig där. Jag vill inte gifta mig, tycker det går emot naturen. Jag vill ju också att hedendom ska räknas som en religion och inte som ett fantasihopkok från förfäderna.

Sen kan jag också tycka att begravningen är ett större problem, den borde kunna få vara borglig eller hednisk, den med. Jag vill inte rip:a i kristen jord - för jag tillhör inte den religionen. 

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

Anmäl
2009-10-17 15:34 #4 av: Sebastian

Är inte all jord moderns jord? Även om några gubbar sagt att den är reserverad deras tro?

Men förstår hur du menar.

Anmäl
2009-10-17 15:58 #5 av: Skogselva

#4 Jo det är klart, allt och alla tillhör vi moder jord, men en kristen präst som ber gud att ta emot mig vill jag inte ha på min begravning.

Så makabert, jag är 19 och har redan börjat planera begravningen... får skylla på att döden är spännande fenomen Flört

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

Anmäl
2009-10-17 16:49 #6 av: Ganna

#2 Jag håller tyvärr inte med om att det många som idag kallar sig (ny)hedningar håller på med har gamla hedniska rötter. Mycket tankegods har klart kristen grund eller återfinns i psykologi eller för den delen new age (med teosofisk grund).

Sen blir jag nyfiken på vad du anser syftet och målet vara? För där måste ju eventuella minsta gemensamma nämnare hittas?

 

#3 En religion är en religion även om dess sammanslutning/församling/vad man nu vill kalla en grupp människor som utövar den inte är ett registrerat trossamfund.

Jag hävdar att det snarare är vettigare att avskaffa möjligheten att registrera sig som ett trossamfund (och därmed få bidrag) och istället lita till medlemsavgifter/sponsring/lottförsäljning/etc som vanliga föreningar för sin ekonomiska överlevnad.

Vill du inte bli begravd i vigd jord så finns det fler och fler gravplatser for ickekristna, men de är oftast i anknytning till en vanlig kyrkogård. Vill man inte vila så, är det kremering och spridning av askan som gäller och för det finns särskilda regler om var och hur detta får ske.

Är du inte med i Svenska kyrkan behöver du inte vara orolig för att en kristen präst ska begrava dig, åtminstone inte så länge dina efterlevande vet vad du önskat. En begravning kan utformas precis som den avlidna ville ha den (inom lagens gränser) och den kan ske på en mängd olika platser som inte är kristna. Borgerliga begravningar har funnits ganska länge, det är inte ett kristet monopol.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2009-10-17 16:58 #7 av: Skogselva

Bara trodde den skulle bli kristen eftersom jag istället för kyrkoavgift, eller vad det heter, behöver betala gravavgift. Skönt då att jag har klivit ur kyrkan.

Men sen kan det väl visst finnas de hedningar som vill bli erkända som religion av staten, trots att det är en religion i alla fall?

Alla religioner borde avregistreras som trossamfund, är min personliga åsikt. Eller så borde alla religioner registreras - allt eller inget-regeln borde gälla.

Vet inte om jag håller med dig, för jag är inte säker på ifall jag tolkade dig rätt i den frågan eller ej. Ovan är min tolkning iaf.

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

Anmäl
2009-10-17 17:16 #8 av: Ganna

#7 Alla betalar en begravningsavgift via skatten, den är inte bunden till ett trossamfund men däremot är olika församlingar ansvariga för de flesta (alla?) gravplatser.

Återigen: staten kan inte erkänna eller underkänna några religioner. Statens inbladning är att trossamfund, dvs samlingar av människor som utövar en gemensam religion, kan bli registrerade trossamfund om de uppfyller vissa krav och därmed få bidrag av staten. Det är alltså den registreringen som jag anser ska avskaffas.

 

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2009-10-17 17:41 #9 av: Skogselva

Okej, lite klarhet gav det kanske, men är ändå inte helt säker på vad du menar.

Just nu är jag lite trött i huvudet så jag orkar inte förklara mig på ett logiskt sätt.

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

Anmäl
2009-10-17 18:46 #10 av: Sebastian

#6 Det gör inte jag heller. Jag antog att det anses så.

Syftet ja. Det är ju vad vi gör det till. Eller hur? Men jag förmodar att det i allas intresse finns bot, bättring. Förmågan att bota människor. Att kunna genom magi förändra både folk och omgivningen. 
(Nu skriver jag alla, men menar inte alla utan de med en viss genunitet. Som du säkert förstår.)

Läste mitt inlägg igen. Det är inte meningen att jag tycker att de gamla religionerna är förlegade. Skrev lite slarvigt.

"Jag håller tyvärr inte med om att det många som idag kallar sig (ny)hedningar håller på med har gamla hedniska rötter. Mycket tankegods har klart kristen grund eller återfinns i psykologi eller för den delen new age (med teosofisk grund)."

Det är det jag menar när jag skriver att det bör sållas i mängden information och så kallade läror där ute.

Anmäl
2009-10-17 19:40 #11 av: Ganna

#10 Men de syften du räknar upp är inte till fullo intressanta för t.ex. mig. Jag har inget intresse av att bota folk i någon större utsträckning och det jag vill förändra (och förändrar) skiljer sig säkert från andras mål, liksom vad jag avser med bättring.

Men, förutom att jag förhoppningsvis väcker en och annan fundering, så spelar det egentligen ingen större roll eftersom jag faktiskt inte känner något behov att gå ut i samhället och befästa någon luddig form av allmän hedendom; jag ser ingen nytta med det. Vilket nog har framkommit här och där i mina tidigare poster i tråden, dvs att jag tycker det är viktigare att religion verkligen skiljs från stat och viktiga samhällsfunktioner än att någon form av hedendom blir en del av det (i mina ögon snedvridna) religiösa etablissemanget.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2009-10-17 20:07 #12 av: neina

#1, frågan om det finns ett "vi" som jag skrev i artikeln, det är en mycket bra fråga. Kanske pudelns kärna egentligen.

Jag skrev som om det finns en rörelse, men det är egentligen frågan: vad förenar, vad skiljer? Något finns det ju, som gör att vissa söker sig till andra, som man på något sätt tycker (eller tror) är likasinnade.

Att samla 'alla', att peta in alla i en mittfåra, ja det är ju det som, t. ex. Pagan Federation inte har lyckats med, deras tre principer har blivit kraftigt ifrågasatta. Och det är ju precis den tendensen som är så tydlig, att var och en har sin egen mycket personliga definition av vad deras andlighet är. Samtidigt - och nu blir det intressant - finns det uppenbarligen hos många en önskan och ett behov att träffa, eller åtminstone kommunicera med, personer med liknande uppfattningar. Hur går man då tillväga?

Vidare: jag håller med dig #1 om att det vore önskvärt att inte några religiösa samfund hade vigselrätt. Äktenskapets lagligen bindande del kan staten stå för, vill man dessutom ha en religiös ceremoni är det en personlig sak.

Men, samtidigt är det ju önskvärt att religioner möts med samma respekt, att inte vissa ses som 'normala' och andra som ‘skumma’.

Det är en spännande fråga, det här med att å ena sidan religioner blir mer och mer perifera, samtidigt som de, i min mening i alla fall, gärna får vara ett självklart samtalsämne och en positiv faktor i personers liv.

Jag hoppas att det jag skrev inte har tolkats som ett upprop att försöka ena alla hedningar, utan det var tänkt som grund att fundera kring frågor om vart vi (och nu menar jag “vi som läser här”) är på väg med vår[a olika] andlighet[er].

Floreat!

Anmäl
2009-10-17 20:11 #13 av: neina

Apropå frågan om "vi" - någonting har vi gemensamt, som sökt oss till det här forumet, något som gjort att vi läser och funderar och skriver här (bland annat). Om så bara en dragning till beteckningarna ("druid" och "schaman"), även om vi fyller orden med sinsemellan väldigt olika innehåll?

Återigen, jag vill inte försöka 'klumpa ihop' alla, men för en givande diskussion kan det vara intressant att klargöra om vi över huvud taget talar om samma saker när vi använder vissa ord? Det tycker jag är jättespännande.

Anmäl
2009-10-17 20:36 #14 av: Ganna

#12 Tja, vi kan inte "utbilda" alla (man kan leda en häst till vatten, men inte tvinga den att dricka), utan som med det mesta blir det ofta fråga om det personliga mötet (även om det mötet äger rum med ett par skärmar och en massa bitar mellan).

Dessutom är det få andra "hedningar" som jag skulle anse vara representativa för min tro och praktik och som jag därmed skulle känna mig bekväm med som någon form av företrädare. Å andra sidan har jag aldrig stött på några problem p.g.a. vad jag tror på, men det är inte heller det första som jag tar upp i vardagliga sammanhang, precis som jag inte heller förväntar mig andra att börja ett samtal med att de är kristna, hinduer eller vad de nu må vara.

Dessutom, vilka reella problem anser du (och även ev. andra) det finns om er religion skulle bli ansedd som "skum" så länge ni får utöva den fritt?

Sist men inte minst, att religioner som samhällsföreteelse/maktfaktorer blir mer perifera innebär ju inte att människors personliga intresse för trosfrågor minskar, kanske snarare tvärt om; uppstår det ett "åsiktsvakum" där inte vissa åskådningar längre dominerar, kommer antagligen fler fundera över vad de verkligen tycker och tror och därmed även diskutera detta.

 

#13 Jag tycker det är tämligen belagt att vi inte alltid menar samma saker. ;) Mer definitioner åt folket!

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2009-10-18 21:39 #15 av: Glaston

Vi, alla, är ETT, enligt min filosofi. Det kanske inte är så viktigt att organisera oss i diverse grupper med ettiketter och slösa energi på det. Vi bör alla göra vårt bästa för att vara ett föredöme vad det gäller ekologi, kärlek, tolerans osv. Så små frön här och där, sen hur vi gör det är väl olika. Organiserade grupper skapar 'vi' och 'de' känsla med allt vad det innebär

Jag kallar inte min tro för 'religion' eftersom jag upplever att religioner har dogmer och regler och fråntar ofta individen ansvar.

 

Blessed Be

 

Anmäl
2009-10-20 23:14 #16 av: Airamya

Oj, det fanns mycket att grunna över och läsa i den här tråden...

Personligen är jag mycket förtjust i nätverkande och har ett enormt stort utbyte av att umgås med andra hedningar (alla varianter, jag finner oftast mer som förenar än som skiljer).

#0 Jag förstår inte riktigt vad du menar med "att organisera oss i övergripande grupper har inte fungerat, vi är ganska individualistiska i grunden, och grupper verkar växa (och dö) på ett organiskt sätt." ? VF har mer än 20 år på nacken och jag upplever inget döende där, snarare tvärtom. Vill man ta del av ett större nätverk med hedningar av olika slag så finns det möjlighet att göra så.

:)

Anmäl
2009-10-21 03:25 #17 av: neina

#16 Kul att du tyckte det fanns saker att grunna över! (Det tycker jag också... ;) )

Ja, så som jag formulerade det blev det för generaliserande. VF utgör tydligen ett exempel som motsäger det (säger man grattis? :) ). Men hur tycker du det ser ut i övrigt? Jag kan inte se att det är det 'normala' (om något öht är det!). Det förekommer grupper som fungerar långvarigt, men jag kan inte se att det är trenden.

Det gäller visserligen alla trossamfund och andliga inriktningar, men jag menar ändå att det är något som särskilt kommer till uttryck bland nyhedniska grupper (ursäkta att jag fortfarande använder det ordet, ni som inte tyckte det var ett lämpligt ord). Vi hinner bara börja fundera på att vi skulle vilja ha gemenskap i en grupp - och så börjar det falla i bitar redan där, när vi försöker enas om ordval (eller hur!!) och innehåll.

Vad säger ni läsare? Flera av er har kanske inte varit med om det, men personligen har jag väldigt många gånger sett hur 'vi' söker oss till forum/sajter/nätverk, av någon önskan om gemenskap eller tro att det finns gemenskap där, och sedan börjar det sönderfalla ganska fort när vi talar med samma ord men om olika saker.

Dvs, som jag ser det, finns det, hos många men inte alla, en drivkraft till ett gemensamt språk och gemenskap kring vissa andliga upplevelser, men vi kommer inte alltid hela vägen fram. På grund av personkemi, olika förståelse för vissa ordval etc.

Nu svämmade detta svar lite över brädden, men hoppas att det föder fler funderingar! :)

Floreat!

Anmäl
2009-10-21 09:23 #18 av: Airamya

Ja, jag har sett det där jag också, att det blir splittring i leden runt vad ord innebär osv, men bara i forumssammanhang. Det förekommer säkerligen ute i samhället också, men inom de hedniska grupperingar som jag deltagit och deltager i (IRL) så har jag aldrig stött på det.

Å andra sidan så är de grupper jag är del av en sådan stor blandning av olika hedniska traditioner så respekt för varandras olika definitioner, tillvägagångsätt och tro är en självklar och naturlig del inom gruppen.
Varför det inte funkar på vissa forum på nätet vet jag inte.

Vill man att alla ord ska ha samma betydelse för dem man pratar med eller umgås med så får man nog söka sig till en grupp som har samma tro och tradition som man själv har. Då kan man enas runt begrepp och definitioner.
Men där hedningar umgås 'över gränserna' med varandra så kan det nog vara klokt att acceptera och respektera att vissa ord kan ha olika innebörd. I det stora hela är det ju väldigt uppfriskande att prata med hedningar eftersom de faktiskt har en tendens att förstå vad man pratar om när man vill berätta om en upplevelse man haft med ett träd, eller hur heligt det kan kännas att hitta en cirkel av någon form i naturen, osv.

:)

Anmäl
2009-10-21 11:51 #19 av: lightseeker

hm, jag har ingen erfarenhet av grupper IRL, den enda grupperingen jag någonsin stött på är här på ifokus.

När en gruppering består av så många olika "traditioner", som här, så är det inte underligt att människor missförstår varandra, eller, tycker/känner olika.

Dock har jag grubblat på varför vågorna går höga ibland och kommit fram till detta: några personer har mer "akademiska" bakgrunder och tycker om att föra en välgrundad debatt, medans andra inte är "pålästa" och därför inte är intresserade av att debattera, dom vill bara delge och ta del av info. och då hittar folk hit.

Apropå benämningen nyhedning, så känner jag mig inte särskilt ny, har bara levt ensam med min öppenhet för det fördolda, hedning stör mig dock inte för det är väl så omvärlden ser på oss.

Jag har sett att det är mycket inom hedendomen, som inte känns rätt för mig (är ju född individualist, och är kronisk skeptiker) för att inte tala om new age, men alla vägar bär ju någonstans, se på mig, jag hamnade här.

Vart tar man vägen, när man inte kan köpa färdiga koncept, skapta för massan?

Jag valde att lita till mina egna upplevelser, för att någon gång finna rätt väg.
Även om vi inte alla kan köpa allt som andra tycker här, så är det ändå här som jag finner flest människor öppna för naturens energier och balans.

 

Anmäl
2009-10-22 09:40 #20 av: Ganna

#17 Jag tror att en del med problemet med "språkförbistringen" är att de som söker sig till en alternativ andlighet tror att magkänsle-argumentet (dvs "det här är rätt för mig för att det känns rätt") även sträcker sig till ords betydelser och definitioner.

Eller för den delen att definitioner inte är gångbara på deras andliga uttryck; jag gjorde en liten undersökning för ett bra tag sedan om hur folk såg sin tro i religionsvetenskapliga termer (monoteister, polyteister etc) och fick då många reaktioner av slaget "min tro går inte att definiera", vilket för mig pekar på att de endera inte vet vad de tror på, eller så tror de att definitionerna bestämmer hur de ska tro istf det riktiga förhållandet att deras tro bestämmer vilka definitioner som kan appliceras på dem.

Sist men inte minst gör den stora andelen ständigt påfyllda skaran av nybörjare att det inte blir lättare eftersom grundbegrepp hela tiden måste dras om och om igen.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2009-10-23 20:40 #21 av: SgtRipley

Vad betyder "VF"? Värmlands Folkblad? Vi Frimurare?

Skämt åsido, jag tycker för min del inte om beteckningen hedendom och hedning, eftersom de orden oftast (åtminstone historiskt), har använts för att beteckna något som är en motsats till kristendom. Kanske just därför som vissa är stolta över att kallas hedningar, de som gärna tar ställning mot kristendomen. Men jag vill inte göra det. Jag är inte kristen, men jag vill inte heller att diskussioner om andlighet ska polariseras, så att det verkar som om vi är fiender till kristendomen, när alla kanske inte alls är det. Det finns kristna som ägnar sig åt shamanism också (jag är som sagt inte en av dem). Visst finns det de som menar att hedning ursprungligen betyder "en som bor på heden", men den tolkningen är inte okontroversiell. Och just på grund av risken för att det blir strid om vad vissa ord innebär, så är det ibland bättre att undvika dem helt och hållet när debatten blir för infekterad. Ta som exempel ordet "fitta". De flesta av er reagerade nog starkt när ni läste detta. Det hjälper inte att jag säger att det ursprungligen betyder våtmark (som kan vara ganska vackert). Ordet är och förblir laddat. Det är ju inte så kul att folk reagerar negativt på ordet hedning, speciellt när man försöker diskutera seriösa andliga saker.

Fast jag har ingen aning om vad man ska säga istället... Nu var jag tvungen att lägga till en sak: För 10 år sedan var jag och jobbade i USA. Av någon anledning började jag diskutera religion med min chef, som inte på något sätt verkade vara den "kristna typen". Jag förklarade att i Sverige finns det folk som söker sig tillbaka till den gamla hedninska tron, på engelska använde jag ordet "pagan". Han svarade då genast, med ett neutralt ansiktsuttryck: "So there are many satanists in your country?". Jag blev helt mållös och bara gapade. Sedan försökte jag förklara att djävulen inte hade med saken att göra, att jag menade religionen som fanns i Sverige före kristendomen. Jag vet inte om det gick fram för han sade inget. Kanske allt är satanism för honom som inte är kristendom... I alla fall så var det en väckarklocka för mig, att man ska försiktig med hur man använder ord.

Anmäl
2009-10-23 20:53 #22 av: BranDuir

väl talat!!

 

 

"Kanske just därför som vissa är stolta över att kallas hedningar, de som gärna tar ställning mot kristendomen. Men jag vill inte göra det. Jag är inte kristen, men jag vill inte heller att diskussioner om andlighet ska polariseras, så att det verkar som om vi är fiender till kristendomen, när alla kanske inte alls är det."

 

 

Anmäl
2009-10-23 21:03 #23 av: Airamya

#21 Jag ber om ursäkt för otydlighet. VF betyder Vitkaförbundet. Jag svarade Neina och vet att hon vet att det är Vitkaförbundet jag menar när jag skriver VF. Men det är verkligen inte lätt för andra att veta.

Återigen, jag ber om ursäkt för detta. Mycket slarvigt av mig.

Anmäl
2009-10-23 21:39 #24 av: SgtRipley

#23 Ingen fara, tack för förklaringen!

Anmäl
2009-10-23 23:15 #25 av: lightseeker

#21, du har helt rätt där i att: för vissa så är allt som inte är kristendom satanism och det gäller även inom islam, fler religioner kan jag inte yttra mig om, men inom sekter är det likadant, allt utom sektens lilla trygga skokarton är farligt, fel och ont.

 

Anmäl
2009-12-02 21:09 #26 av: SilvianLuna

Det är en ytterst intressant diskussion det här måste jag få säga. Jag känner mig dock lite kluven vad gäller alla grenar och begrepp om nyhedendom, även om jag på senare tid försöker få grepp om vad de egentligen har för betydelse för varandra.

Vi kan kalla oss hedningar hela gänget, vi har bara olika sätt att utöva och kanske är det själva utövandet som behöver ett namn för de som har behov av det.

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.