2014-01-08 13:39 #0 av: [Sol69]

Det är jätte viktigt att arbeta med din egen självkänsla och ditt självförtroende så att det inte sätter hinder i vägen för en egen personliga utveckling...

För det är ju så att om du inte har en bra självkänsla så känner du kanske inte att du är värd att få det jobbet som du verkligen vill ha eller den chansen till att få en mer ansvarsfull uppgift på jobbet.

 

Då kanske din självkänsla hindrar dig från att visa att du är kapabel att klara av den uppgiften som det jobbet medför. För att du undermedvetet sätter hinder i vägen för dig själv och intalar dig själv att det är någon annan som är mycket bättre på den uppgiften än vad du är eller att jag kommer ändå inte att få det jobbet, för jag har alltid otur. Självkänsla handlar om hur vi ser på oss själva och den vi är.

Att vi själva anser att vi är värda något, att vi är värda det liv vi lever, den uppskattning vi får.


Ett gott självförtronde är bra att ha, men självkänlan går djupare. Självförtoende handlar om prestationer och den sida vi visar utåt. Med andra ord, kan vi ha ett jätte gott självförtroende och samtidigt ett jätte dåligt självkänsla. D.v.s. vi kan utåt sett verka själsäkra, visa stort självförtroende och klara galant alla uppgifter och hinder, men i vår ensamhet kan vi ändå känna att allt detta bara är ett skådespel. Vi kan känna att det är inte den vi är, vi är inte så duktiga som de tror, vi är inte så smarta som de tror. Man nedvärderar sig själv och tror att man kommer att bli avslöjad när som helst.

 

Det är ju faktiskt så att vi i kroppsspråket signalerar det vi innerst inne känner och tror. Då menar jag inte att man ska gå omkring och tänka att man är störst bäst och vackrast för jag tror inte att det är många som tycker att den personen är trevlig och empatisk.

Det jag menar är att man ska försöka att se att man är värdefull och att man faktiskt är värd att vara lycklig och att få möjligheten att leva det livet som man vill leva. Det är också så att om inte du tror att du klarar av vissa saker hur ska då andra kunna tro på det? Kan du kräva det av dem? 


Många gånger så tror jag att man undermedvetet stoppar saker från att hända pga att man inte tror att de kommer att hända för att man intalar dig att jag är inte värd det eller att jag har bara otur. Det som oftast händer då är att man har inga större förhoppningar på att det ska gå bra och att man kommer in i en negativ spiral. Då är det mycket troligt att det händer just det som man befarar. Man lever upp till sina egna negativa förväntningar.


Man att man sätter upp egna hinder i vägen som inte borde få vara hinder. Men att man gör de små bekymmer till en stor sak och att man då inte orkar ta tag i det som man borde.. För att man inom sig förstorar upp det och inte kan se att man är värd något annat än det man står i..

 

Fast om man skulle försöka se sig själv i ljuset från en annan persons synfält skulle man nog få en helt annan sak på både sig själv och de hinder som finns på vägen.. Då skulle det nog inte vara så stora hinder i vägen.. På något märkligt vis så är det oftast lättare för andra att se alla de fina sidor och styrkor vi har, än det är för oss själva. Om vi tänker på hur vi tänker om andra människor så är det oftast lätt att se deras positiva sidor och vi har oftast lätt att älska dem villkorslöst trots deras brister.


När det kommer till oss själva så är vi inte lika förlåtande när det gäller misstag och brister. Vi kräver perfektion av oss själva. Troligen bottnar detta i dålig självinsikt och självkänsla. Att vi tror att andra är bättre, vackrare, starkare, mera felfria.

 

Så ibland tror jag att det är bra att försöka gå utanför sig själv och se på dig själv med en objektiv synvinkel och på så sätt få hjälp med att känna igen de positiva egenskaperna man har som individ. För det finns ju gott i oss alla vara vi vågat ta fram de goda egenskaperna i oss själv och de att vi har ett eget värd...


En bra sak kan vara att du ber dina vänner, kollegor m.m. som står dig nära och som du litar på, att de beskriver dig med tre ord och att motivera det. Du kommer säkert att förundras över vilka egenskaper de uppskattar hos dig. Egenskaper som du kanske inte ens visste att du hade. Då känner man sig stärkt och bekräftad och har fått ett bra utgångsläge för att att bygga upp sin självkänsla. 


Artikeln skriven av Sol och Mesa.

Bildkälla: Råssnäs, Motala (Egen bild)